Tõendid

TERVISETÕENDITE VÄLJASTAMINE

  • Mootorsõidukijuhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel tulla pereõe vastuvõtule ja  kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui inimene neid kasutab. Vajadusel suunab pereõde Teid ka perearsti vastuvõtule. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõendi väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale inimesele. Tõend on tasuline ja väljastatakse digitaalselt.
  • Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik vastuvõtule tulemine ja kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui inimene neid kasutab. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale inimesele. Tõend on tasuline (vt hinnakirja). 
  • Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.
  • Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Näidistõend.
  • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised.